Jaunākās vakances

Publicēts Vakance Uzņēmums VietaAlga, bruto, Eur
vakarIZSTRĀDĀJUMU MARĶĒTĀJSSIA BiuroRīgano 420 €
vakarMAIŅAS MEISTARS (PĀRTIKAS RŪPNIECĪBĀ)SIA "Rital D"Daugavpilsno 500 €
vakarKLIENTU /PĀRDOŠANAS KONSULTANTSAvraRīga500 – 1000 €
vakarINŽENIERKOMUNIKĀCIJU BŪVDARBU VADĪTĀJSPS "A.A. & BŪVKOMPĀNIJAS"Madonano 900 €
vakarTIRDZNIECĪBAS VADĪTĀJSSIA "Latvijas roze"Rīga1000 – 2500 €
vakarKRAVAS AUTOMOBIĻA VADĪTĀJSSIA "Antique wood"Smilteneno 700 €
vakarMAIŅAS VECĀKAISSIA "Antique wood"Smilteneno 1200 €
vakarCEHA STRĀDNIEKSSIA "Antique wood"Smilteneno 600 €
vakarGALDNIEKSSIA "Antique wood"Smilteneno 800 €
vakarPAVĀRIA/S LIDORīgano 3,40 €
vakarTRAUKU MAZGĀTĀJSA/S LIDORīgano 2,40 €
vakarKASIERISA/S LIDORīgano 2,80 €
vakarPAVĀRSA/S LIDORīga2,60 – 3 €
vakarVIESMĪLISA/S LIDORīgano 2,40 €
vakarPAVĀRIA/S LIDORīgano 3 €
vakarRŪPNIECISKO MAŠĪNU UN DARBARĪKU /MEHĀNIKAS...KEPP EU SIARīgano 900 €
vakarPAVĀRSA/S LIDORīgano 3 €
vakarPUSVADĪTĀJU /ELEKTRONIKAS INŽENIERISKEPP EU SIARīgano 900 €
vakarKASIERISA/S LIDORīgano 2,80 €
vakarKAUSĒŠANAS OPERATORSKEPP EU SIARīgano 900 €
vakarTRAUKU MAZGĀTĀJSA/S LIDORīgano 2,80 €
vakarPAVĀRIA/S LIDORīgano 3 €
vakarTRAUKU MAZGĀTĀJSA/S LIDORīgano 2,40 €
vakarVIESMĪLISA/S LIDORīgano 2,40 €
vakarGRĀMATVEŽISIA "Rital D"Daugavpilsno 400 €
vakarMAZUMTIRDZNIECĪBAS VEIKALA PĀRDEVĒJSSIA "Vakulas"Liepājano 2,17 €
vakarKLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLISTSSIA ExpressCreditJelgava711,44 – 996,01 €
vakarĀRSTSFirst Choice SIAFrankfurt Oder5000 – 6000 €
vakarTIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVISKuldīgas maizes ceptuve, SIARīga500 – 800 €
vakarTIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVISKuldīgas maizes ceptuve, SIAKuldīga500 – 800 €