Visas vakances

Datums Nosaukums Uzņēmums VietaAlga, bruto, Eur
vakarAPDARES DARBU STRĀDNIEKSSIA "Akcept Plus"Daugavpils1200 – 1400 €
vakarELEKTRIĶISRīgas Dizaina un mākslas...Rīgano 340 €
vakarLIETVEDISRīgas Dizaina un mākslas...Rīga353 – 788 €
vakarKOMPLEKTĒTĀJSSIA "Pigu Latvia" (220.lv)Rīgano 2,20 €
vakarTRAKTORA VADĪTĀJSVK Tranzīts SIAVentspilsno 611,83 €
vakarŠEFPAVĀRSRīgas 273.pirmsskolas...Rīgano 349 €
vakarNOVĒRTĒTĀJS (LOMBARDOS)SIA ExpressCreditRīga711,44 – 996,01 €
vakarTIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVJISIA "ByQru"Rīga500 – 900 €
vakarTIRDZNIECĪBAS PĀRDEVĒJSSIA "ByQru"Rīga700 – 1100 €
vakarPROJEKTA VADĪTĀJSPOST SERVICE SIARīgano 600 €
vakarKVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMU SPECIĀLISTSLSEZ "Jensen Metal" SIALiepājano 900 €
vakarIEPAKOŠANAS, IEPILDĪŠANAS UN MARĶĒŠANAS IEKĀRTU...SIA BICRīgano 600 €
vakarMETĀLA GRIEŠANAS OPERATORSSIA BICRīgano 700 €
vakarDATORIZĒTĀS CIPARU VADĪBAS (CNC) METĀLAPSTRĀDES...SIA BICRīgano 800 €
vakarKLIENTU /PĀRDOŠANAS KONSULTANTSKviller SIARīga560 – 1000 €
vakarARHIVĒŠANAS UN KOPĒŠANAS DARBU DARBINIEKISIA DeponaSalaspilsno 500 €
vakarPAVĀRSSIA "REATON, LTD"Rīga498 – 550 €
vakarVEIKALU PĀRDEVĒJISIA "REATON, LTD"Rīgano 498 €
vakarSLĪPĒTĀJSSIA "REATON, LTD"Rīgano 500 €
vakarNAMDARISSIA "REATON, LTD"Rīgano 500 €
vakarPĀRTIKAS PRODUKTU RAŽOŠANAS OPERATORSSIA "REATON, LTD"Rīga620 – 790 €
vakarPĀRDEVĒJS KONSULTANTSSIA "REATON, LTD"Rīgano 317 €
vakarLOĢISTIKAS SPECIĀLISTSSIA Pro Active SalesRīgano 600 €
vakarIEPIRKUMU SPECIĀLISTSAV TEHNIKA (ELKOR)Rīgano 1000 €
vakarSABIEDRISKO ATTIECĪBU SPECIĀLISTSAV TEHNIKA (ELKOR)Rīgano 855,63 €
vakarVAIRUMTIRDZNIECĪBAS AĢENTSAV TEHNIKA (ELKOR)Rīgano 811,52 €
vakarKASIERIS OPERATORSSIA "EuroPark Latvia"Rīgano 550 €
vakarHIDRAULIKAS INŽENIERISQbisKolnno 2600 €
vakarVEĻAS MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS OPERATORSSociālās integrācijas...Jūrmala350 – 375 €
vakarCEHA STRĀDNIEKSSIA Rīgas PiensaimnieksRīgano 530 €
vakarPALĪGSTRĀDNIEKSSIA Padures LīceniekiKuldīga240 – 320 €
vakarPIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJSRīgas 192. pirmsskolas...Rīga500 – 600 €
vakarPAVĀRSRīgas 192. pirmsskolas...Rīga393 – 413 €
vakarSKOLOTĀJA PALĪGSRīgas 192. pirmsskolas...Rīga355 – 356 €
vakarPĀRDOŠANAS SPECIĀLISTSSIA EDANRīga500 – 950 €
vakarKLIENTU KONSULTANTSSIA EDANRīga550 – 900 €
vakarKONSULTANTSSIA EDANRīga600 – 1000 €
vakarKLIENTU /PĀRDOŠANAS KONSULTANTSSIA EDANRīga600 – 950 €
vakarPALĪGSTRĀDNIEKSVLP Rīga SIARīgano 500 €
vakarŠUVĒJSBaltic accountancy...Gulbeneno 320 €
vakarTIRDZNIECĪBAS ZĀLES DARBINIEKSMAXIMA Latvija SIARīgano 2,45 €
vakarTIRDZNIECĪBAS PĀRDEVĒJSKANO 13 INDGulbeneno 320 €
vakarAPKOPĒJSMAXIMA Latvija SIARīgano 2,05 €
vakarPAVĀRSAniva SIA (sabiedriskās...Rīgano 400 €
vakarŠEFPAVĀRSAniva SIA (sabiedriskās...Rīgano 600 €
vakarPAVĀRSAniva SIA (sabiedriskās...Rīgano 400 €
vakarŠEFPAVĀRSAniva SIA (sabiedriskās...Rīgano 600 €
vakarAPKOPĒJSMAXIMA Latvija SIARīgano 2,05 €
vakarKRĀVĒJS (ROKU DARBA)MAXIMA Latvija SIARīgano 2,70 €
vakarĒKU SILTINĀTĀJSHester SIALiepāja7 – 8 €
vakarTIRDZNIECĪBAS ZĀLES DARBINIEKSMAXIMA Latvija SIARīgano 2,45 €
vakarMAZUMTIRDZNIECĪBAS VEIKALA PĀRDEVĒJSMAXIMA Latvija SIARīgano 2,65 €
vakarVEIKALA KASIERISMAXIMA Latvija SIARīgano 2,65 €
vakarCAURUĻVADU MONTĒTĀJSSteteruš SIARīgano 850 €
vakarKLIENTU KONSULTANTSLMT Retail & Logistics SIAGulbeneno 569 €
vakarMĀSA (MEDICĪNAS MĀSA)Jelgavas novada Sociālās...Jelgavano 214 €
vakarVADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS...WIKI SIAKastuļinas pag.no 750 €
vakarSĒTNIEKSLiepājas pirmsskolas...Liepājano 320 €
vakarPĀRDEVĒJS KONSULTANTSBR konsultants SIARēzekneno 320 €
vakarMEŽSTRĀDNIEKSMEZDARI SIAGulbeneno 320 €