Visas vakances

Datums Nosaukums Uzņēmums VietaAlga, bruto, Eur
vakarSANTEHNIĶISSIA "Ozolnieku KSDU"Ozolnieku pag.475 – 600 €
vakarSOCIĀLAIS DARBINIEKSRīgas Sociālais dienestsRīga600 – 633,18 €
vakarIEPIRKUMU SPECIĀLISTSAV TEHNIKA (ELKOR)Rīgano 1000 €
vakarIEPIRKUMU SPECIĀLISTSAV TEHNIKA (ELKOR)Rīgano 1392,24 €
vakarIEPIRKUMU SPECIĀLISTSAV TEHNIKA (ELKOR)Rīgano 1000 €
vakarVAIRUMTIRDZNIECĪBAS AĢENTSAV TEHNIKA (ELKOR)Rīgano 811,52 €
vakarIEPIRKUMU SPECIĀLISTIAV TEHNIKA (ELKOR)Rīgano 600 €
vakarSABIEDRISKO ATTIECĪBU SPECIĀLISTSAV TEHNIKA (ELKOR)Rīgano 855,63 €
vakarPALĪGSTRĀDNIEKSSIA "Scafoteam"Rīga576,01 – 1100 €
vakarAPSARDZES DEŽURANTSSIA ScruplesMārupes nov.no 248 €
vakarKRAVAS AUTOMOBIĻA VADĪTĀJSSIA ''Delivers''Jelgava1000 – 1500 €
vakarAUTOMOBIĻU MEHĀNIĶISSIA NordeRīga700 – 1300 €
vakarVECĀKAIS PAVĀRSSIA MIABCēsisno 500 €
vakarTRAUKU MAZGĀTĀJSSIA EIROPICARīgano 320 €
vakarTELEFONISTSSIA Acqua Pulita LatviaRīga500 – 700 €
vakarŠUVĒJSSia ChiffonRīga500 – 700 €
vakarTAKSOMETRA VADĪTĀJSSIA "Taksometru vadītāju...Rīgano 3 €
vakarPAVĀRSSIA EIROPICARīgano 400 €
vakarBĀRMENISSIA EIROPICARīgano 2 €
vakarVIESMĪLISSIA EIROPICARīgano 320 €
vakarCEPĒJSSIA EIROPICARīgano 400 €
vakarPAVĀRSSIA EIROPICAJūrmalano 440 €
vakarUGUNSDROŠĪBAS UN CIVILĀS AIZSARDZĪBAS TEHNIĶISSIA Guna BSKRīga320 – 400 €
vakarBIROJA ADMINISTRATORSSIA Guna BSKRīga320 – 500 €
vakarAUKLISRīgas 192. pirmsskolas...Rīga350 – 356 €
vakarSKOLOTĀJA PALĪGSRīgas 192. pirmsskolas...Rīga355 – 356 €
vakarPĀRDOŠANAS SPECIĀLISTSSIA EDANRīga600 – 1000 €
vakarKLIENTU KONSULTANTSSIA EDANRīga600 – 1000 €
vakarKONSULTANTSSIA EDANRīga600 – 1000 €
vakarKLIENTU /PĀRDOŠANAS KONSULTANTSSIA EDANRīga600 – 1000 €
vakarPASTNIEKSOSWEE MAIL LATVIJA SIAValmiera40 – 70 €
vakarTŪRISMA ORGANIZATORSSaldus Tūrisma...Saldusno 600 €
vakarLABORATORIJAS ĀRSTSDaugavpils reģionālā...Daugavpilsno 712 €
vakarPĀRDEVĒJS KONSULTANTSEVA-SAT SIARīgano 800 €
vakarSOCIĀLAIS PEDAGOGSLīgatnes novada domeLīgatneno 640 €
vakarDATU IEVADES OPERATORSFILDAROS SIARīgano 2,50 €
vakarPAVĀRA PALĪGSFILDAROS SIARīgano 1,95 €
vakarKLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLISTSRīgas domes Rīgas bāriņtiesaRīgano 645,98 €
vakarĒKU BŪVTEHNIĶISUPB ASLiepāja716 – 2000 €
vakarKLIENTU APKALPOŠANAS OPERATORSLattelecom SIARīgano 2,96 €
vakarTELEKOMUNIKĀCIJU TEHNIĶISLattelecom SIAOgre800 – 1000 €
vakarĀRSTNIECĪBAS IESTĀDES KLIENTU UN PACIENTU...FITOSAN PLUS SIAJelgavano 2,40 €
vakarTELEKOMUNIKĀCIJU TEHNIĶISLattelecom SIAValmiera800 – 1000 €
vakarTELEKOMUNIKĀCIJU TEHNIĶISLattelecom SIACēsis800 – 1000 €
vakarTELEKOMUNIKĀCIJU TEHNIĶISLattelecom SIALiepāja800 – 1000 €
vakarMEŽSTRĀDNIEKSAigars StalidzānsMadonas nov.500 – 1000 €
vakarELEKTRIĶISLAUMA A SIAAizkraukleno 320 €
vakarTELEKOMUNIKĀCIJU TEHNIĶISLattelecom SIAJelgava800 – 1000 €
vakarSĀKUMIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJSĀBEĻU PAMATSKOLAĀbeļu pag.no 600 €
vakarGALDNIEKSSIA KvintaJūrmala426,86 – 569,15 €
vakarMAZUMTIRDZNIECĪBAS VEIKALA PĀRDEVĒJSVAIDAVA SIA (Galvenais)Alsviķu pag.no 320 €
vakarTELEKOMUNIKĀCIJU TEHNIĶISLattelecom SIARīga800 – 1000 €
vakarTELEKOMUNIKĀCIJU TEHNIĶISLattelecom SIAVentspils800 – 1000 €
vakarTELEKOMUNIKĀCIJU TEHNIĶISLattelecom SIAJēkabpils800 – 1000 €
vakarTELEKOMUNIKĀCIJU TEHNIĶISLattelecom SIASaldus800 – 1000 €
vakarTELEKOMUNIKĀCIJU TEHNIĶISLattelecom SIARēzekne800 – 1000 €
vakarNOLIKTAVAS DARBINIEKSHydraulik Bauteile Baltic SIAVentspilsno 320 €
vakarBIROJA ADMINISTRATORSHydraulik Bauteile Baltic SIAVentspilsno 320 €
vakarMANIKĪRSKOLONNA A/SRēzekneno 320 €
vakarFRIZIERISKOLONNA A/SRēzekneno 320 €