Visas vakances

Datums Nosaukums Uzņēmums VietaAlga, bruto, Eur
vakarIEPIRKUMU SPECIĀLISTSAV TEHNIKA (ELKOR)Rīgano 1000 €
vakarNOVĒRTĒTĀJS (LOMBARDOS)SIA ExpressCreditĀdažu nov.no 720 €
vakarNOVĒRTĒTĀJS (LOMBARDOS)SIA ExpressCreditSigulda711,44 – 996,01 €
vakarNOVĒRTĒTĀJS (LOMBARDOS)SIA ExpressCreditVangaži711,44 – 996,01 €
vakarTIRDZNIECĪBAS PĀRDEVĒJSSIA "ByQru"Rīga700 – 1100 €
vakarTIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVJISIA "ByQru"Rīga500 – 900 €
vakarKARTONA /IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANAS OPERATORSManpower Ārvalstu filiāleRīgano 712 €
vakarPAMATDARBĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJA...IG Konsultācijas SIA /...Rīgano 1000 €
vakarVADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS (NOLIKTAVĀS)SIA "Girtekos Logistika"Olaines pag.650 – 800 €
vakarTIRDZNIECĪBAS VEICINĀTĀJSIPAS "Finasta Asset...Valkas pag.no 200 €
vakarTIRDZNIECĪBAS VEICINĀTĀJSIPAS "Finasta Asset...Rīgano 200 €
vakarKLIENTU /PĀRDOŠANAS KONSULTANTSIPAS "Finasta Asset...Valkano 400 €
vakarKLIENTU /PĀRDOŠANAS KONSULTANTSIPAS "Finasta Asset...Rīgano 700 €
vakarAMBULATORĀS APRŪPES MĀSAELDORADO BALTIC, SIAHamburg1800 – 2500 €
vakarVECĀKĀ MEDICĪNAS MĀSAELDORADO BALTIC, SIAHamburg 2000 – 3000 €
vakarFIZIKĀLĀS MEDICĪNAS ĀRSTSELDORADO BALTIC, SIAHamburg 2500 – 3500 €
vakarOPERĀCIJU MĀSAELDORADO BALTIC, SIAHamburg 2500 – 3500 €
vakarAMBULATORĀS APRŪPES MĀSAELDORADO BALTIC, SIAHamburg2000 – 3000 €
vakarNEATLIEKAMĀS MEDICĪNAS ĀRSTSELDORADO BALTIC, SIAHamburg 2500 – 4500 €
vakarARODVESELĪBAS UN ARODSLIMĪBU ĀRSTSELDORADO BALTIC, SIAHamburg3000 – 6000 €
vakarSTERILIZĀCIJAS TEHNISKAIS DARBINIEKSELDORADO BALTIC, SIAHamburg2000 – 4500 €
vakarSOCIĀLAIS DARBINIEKSSociālās integrācijas...Jūrmala520 – 560 €
vakarEKSPORTA VADĪTĀJSI-Work GroupRīga1000 – 1500 €
vakarINFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU STRUKTŪRVIENĪBAS...I-Work GroupRīgano 2000 €
vakarRĪKOTĀJDIREKTORI UN UZŅĒMUMU VADĪTĀJII-Work GroupRīgano 2000 €
vakarPĀRTIKAS PRODUKTU PĀRSTRĀDES UN KOKAPSTRĀDES...I-Work GroupRīga400 – 500 €
vakarIEPIRKUMU SPECIĀLISTII-Work GroupRīgano 2000 €
vakarGALDNIEKSQbisAmsterdamano 2500 €
vakarPĀRDOŠANAS SPECIĀLISTSI-Work GroupRīgano 700 €
vakarBiroja VADĪTĀJSI-Work GroupRīgano 700 €
vakarTIRGVEDĪBAS VADĪTĀJSI-Work GroupRīgano 1800 €
vakarEKSPORTA SPECIĀLISTSI-Work GroupRīgano 1500 €
vakarREKLĀMAS UN TIRGVEDĪBAS PROJEKTU PLĀNOTĀJSI-Work GroupRīgano 1000 €
vakarDARBA AIZSARDZĪBAS VECĀKAIS SPECIĀLISTSI-Work GroupRīgano 1600 €
vakarTELEFONISTSSIA Acqua Pulita LatviaRīga500 – 700 €
vakarSMAGO KRAVAS AUTOMOBIĻU AR PIEKABĒM UN...Antique woodSmilteneno 700 €
vakarAUTOAPKOPES SPECIĀLISTSQbisVenlono 2200 €
vakarPĀRDEVĒJS KONSULTANTSAV TEHNIKA (ELKOR)Rīgano 600 €
vakarVIESMĪLISAV TEHNIKA (ELKOR)Rīgano 530 €
vakarŠEFPAVĀRSSAULE BĪRIŅU PILS...Limbažu nov.no 500 €
vakarTIRGUS PĀRDEVĒJSRAMAZAN IKJelgavano 360 €
vakarŠEFPAVĀRSSAULE BĪRIŅU PILS...Limbažu nov.no 500 €
vakarAPKOPĒJSPaula Stradiņa klīniskā...Rīgano 360 €
vakarZIVJU APSTRĀDĀTĀJSRoze seafood SIACēsisno 360 €
vakarINTEREŠU IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJSASV Studija SIADaugavpilsno 8 €
vakarKONDITORSJĀNIS SIASaldusno 360 €
vakarAPKOPĒJSKaravela SIARīgano 360 €
vakarKONTROLIERISMEDZES COMPONENTS SIAMedzes pag.no 400 €
vakarPĀRDEVĒJS KONSULTANTSMĀRA N SIADagdano 360 €
vakarPASTNIEKSOSWEE MAIL LATVIJA SIAViesīte20 – 50 €
vakarPASTNIEKSOSWEE MAIL LATVIJA SIAPļaviņas20 – 50 €
vakarPASTNIEKSOSWEE MAIL LATVIJA SIASaulkrasti20 – 40 €
vakarROKAS LOKMETINĀTĀJS (MMA)KOROGRĪDAS SIARīgano 1000 €
vakarELEKTRIĶISKOCĒNU NOVADA DOMEKocēnu pag.no 936 €
vakarMEISTARS (APSTRĀDES RŪPNIECĪBĀ)METKONS SIARīgano 400 €
vakarROKAS LOKMETINĀTĀJS (MMA)NORTEKS AE SIARīga600 – 1000 €
vakarSOCIĀLAIS PEDAGOGSKALNCIEMA...Jelgavas nov.no 220 €
vakarMĀSA (MEDICĪNAS MĀSA)Valsts sociālās aprūpes...Auru pag.no 448 €
vakarSOCIĀLAIS DARBINIEKSLIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBALielvārdeno 558 €
vakarTRAUKU MAZGĀTĀJSSIGTUR SIASiguldano 360 €