Visas vakances

Datums Nosaukums Uzņēmums VietaAlga, bruto, Eur
šodienDATORIZĒTĀS CIPARU VADĪBAS (CNC) METĀLAPSTRĀDES...SIA BICRīgano 800 €
šodienINŽENIERI (IZŅEMOT ELEKTROTEHNOLOĢIJU INŽENIERUS)SIA InplastecTechnologyRīgano 850 €
šodienAPSARDZES DARBINIEKSG4S LatviaRīgano 350 €
šodienAPSARDZES DEŽURANTSG4S LatviaRīgano 400 €
šodienAPSARGIG4S LatviaRīgano 400 €
šodienŠUVĒJSSia AmisaBalvino 320 €
šodienINŽENIERKOMUNIKĀCIJU TEHNIĶISSIA Citrus SolutionsRīgano 450 €
šodienINTERNETA PORTĀLA REDAKTORSAds shop, SIARīga426,86 – 1138,30 €
šodienPĀRDOŠANAS VADĪTĀJSAds shop, SIARīga711,44 – 2845,74 €
šodienREKLĀMAS KONSULTANTSAds shop, SIARīga600 – 1422,87 €
šodienPĀRDOŠANAS SPECIĀLISTSAds shop, SIARīga700 – 1500 €
šodienKLIENTU /PĀRDOŠANAS KONSULTANTSAds shop, SIARīga400 – 2134,31 €
šodienPROJEKTA VADĪTĀJSAds shop, SIARīga640,29 – 1422,87 €
šodienSEKRETĀRSSabiedrība ar ierobežotu...Daugavpilsno 350 €
šodienĀRSTNIECĪBAS IESTĀDES KLIENTU UN PACIENTU...VSIA "Traumatoloģijas un...Rīgano 465,24 €
šodienMĀSAS PALĪGSVSIA "Traumatoloģijas un...Rīga389,95 – 424,95 €
šodienKRAVAS AUTOMOBIĻA VADĪTĀJSSIA ''Delivers''Jelgava853,72 – 1422,87 €
šodienLOPKOPĒJSSIA "Pūņi"Kazdangas pag.no 320 €
šodienMAZUMTIRDZNIECĪBAS VEIKALA PĀRDEVĒJSALB SIAJelgavano 400 €
šodienPĀRDEVĒJS KONSULTANTSSIA "ByQru"Rīga600 – 1100 €
šodienTIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVJISIA "ByQru"Rīga500 – 900 €
šodienPĀRDOŠANAS SPECIĀLISTSSIA "ByQru"Rīga500 – 900 €
šodienASISTENTSManpower Ārvalstu filiāleRīgano 400 €
šodienELEKTRIĶISAS "Daugavpils Dzirnavnieks"Daugavpilsno 320 €
šodienPAVĀRA PALĪGSLauku Radi SIAVeselavas pag.no 350 €
šodienPAVĀRILauku Radi SIAVeselavas pag.no 500 €
šodienKRĀVĒJILivonia Print, SIARīgano 605 €
šodienCEHA STRĀDNIEKSSIA Rīgas PiensaimnieksRīgano 530 €
šodienAPKOPĒJSLivonia Print, SIARīgano 605 €
šodienIESPIEDDARBU PĒCAPSTRĀDES STRĀDNIEKS (ROKU DARBA)Livonia Print, SIARīgano 2,85 €
šodienAPKOPĒJSSIA "Segevolde"Siguldano 1,93 €
šodienPASTNIEKSSIA "Abonēšanas centrs Diena"Rīga150 – 300 €
šodienKLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLISTSSIA TRANSCOM WORLDWIDE LATVIARīgano 370 €
šodienPALĪGSTRĀDNIEKSAS GrobiņaLiepāja1,93 – 2 €
šodienPĀRTIKAS PRODUKTU SAGATAVOŠANAS PALĪGSTRĀDNIEKIAS GrobiņaLiepāja1,93 – 3,50 €
šodienVIESMĪLISA/S LIDOJūrmalano 1,94 €
šodienTRAUKU MAZGĀTĀJSA/S LIDOJūrmalano 500 €
šodienVIESMĪLISA/S LIDORīgano 2,65 €
šodienTRAUKU MAZGĀTĀJSA/S LIDORīgano 1,99 €
šodienPAVĀRSA/S LIDORīgano 550 €
šodienTRAUKU MAZGĀTĀJSA/S LIDORīgano 2,28 €
šodienTRAUKU MAZGĀTĀJSA/S LIDORīgano 2,28 €
šodienTRAUKU MAZGĀTĀJSA/S LIDORīgano 430 €
šodienVIESMĪLISA/S LIDORīgano 1,94 €
šodienPĀRTIKAS PRODUKTU RAŽOŠANAS OPERATORSAS GrobiņaLiepāja3,80 – 5,50 €
šodienAPKOPĒJSA/S LIDORīgano 415 €
šodienPAVĀRSA/S LIDORīgano 635 €
šodienKONDITORSA/S LIDORīgano 635 €
šodienPAVĀRSA/S LIDORīgano 650 €
šodienTRAUKU MAZGĀTĀJSA/S LIDORīgano 2,28 €
šodienAPKOPĒJSA/S LIDORīgano 420 €
šodienPAVĀRSA/S LIDORīga708 – 780 €
šodienPAVĀRSA/S LIDORīga635 – 708 €
šodienKASIERISA/S LIDORīgano 700 €
šodienKASIERISA/S LIDORīgano 700 €
šodienVIESMĪLISA/S LIDORīgano 500 €
šodienPAVĀRSA/S LIDORīgano 750 €
šodienPAVĀRSA/S LIDORīga650 – 850 €
šodienPAVĀRSA/S LIDORīgano 600 €
šodienPAVĀRSA/S LIDORīgano 710 €