Visas vakances

Datums Nosaukums Uzņēmums VietaAlga, bruto, Eur
vakarIEPIRKUMU SPECIĀLISTSAV TEHNIKA (ELKOR)Rīgano 1000 €
vakarSABIEDRISKO ATTIECĪBU SPECIĀLISTSAV TEHNIKA (ELKOR)Rīgano 855,63 €
vakarAUTOATSLĒDZNIEKSKronospan RigaRīga800 – 1000 €
vakarMEISTARS (TRANSPORTĀ)Kronospan RigaRīga800 – 1200 €
vakarMEHĀNIĶIS (INŽENIERIS)Kronospan RigaRīga1500 – 2200 €
vakarELEKTRONIKAS SPECIĀLISTSKronospan RigaRīga720 – 1100 €
vakarDĀRZNIEKSSIDC BaltGroupNicano 1422,87 €
vakarTĀMĒTĀJSIG Konsultācijas SIA /...Rīgano 1900 €
vakarPASTNIEKSSIA ORINDobeleno 20 €
vakarKONDITORSPrisma Latvija ASRīgano 2,68 €
vakarMAZUMTIRDZNIECĪBAS VEIKALA PĀRDEVĒJSPrisma Latvija ASRīgano 2,68 €
vakarMAZUMTIRDZNIECĪBAS VEIKALA PĀRDEVĒJSPrisma Latvija ASRīgano 2,68 €
vakarMAZUMTIRDZNIECĪBAS VEIKALA PĀRDEVĒJSPrisma Latvija ASRīgano 2,68 €
vakarMAZUMTIRDZNIECĪBAS VEIKALA PĀRDEVĒJSPrisma Latvija ASRīgano 2,68 €
vakarGAĻAS KULINĀRSPrisma Latvija ASRīgano 3,20 €
vakarVEIKALA KASIERISPrisma Latvija ASRīgano 2,68 €
vakarVEIKALA KASIERISPrisma Latvija ASRīgano 2,68 €
vakarVEIKALA KASIERISPrisma Latvija ASRīgano 2,68 €
vakarNOLIKTAVAS DARBINIEKSDuty Free Baltics SIARīga35 – 55 €
vakarBŪVDARBU VADĪTĀJSIG Konsultācijas SIA /...Rīgano 1600 €
vakarTĀMJU INŽENIERISIG Konsultācijas SIA /...Rīgano 1280 €
vakarPROJEKTA VADĪTĀJSIG Konsultācijas SIA /...Rīgano 600 €
vakarMEISTARS (AUTOMOBIĻU TEHNISKAJĀ APKOPĒ UN REMONTĀ)IG Konsultācijas SIA /...Rīgano 1000 €
vakarRAŽOŠANAS IEKĀRTAS OPERATORSLIKO-R SIARīga450 €
vakarKOMPLEKTĒTĀJSANTARIS SIADaugavpilsno 320 €
vakarLIETVEDISLatvijas Republikas...Rīgano 536 €
vakarELEKTROKĀRA VADĪTĀJSMAXIMA Latvija SIAJelgavano 810 €
vakarAUTOELEKTRIĶISSKAJ SIARīgano 320 €
vakarAUTOMEHĀNIĶISSKAJ SIARīgano 320 €
vakarTIRDZNIECĪBAS ZĀLES DARBINIEKSMAXIMA Latvija SIAJelgavano 2,45 €
vakarINFORMĀCIJAS IEVADĪŠANAS OPERATORSSamsung Electronics Baltics...Rīga1500 – 2000 €
vakarAUTOELEKTRIĶISAUTO NEO SIAValmiera320 – 800 €
vakarAUTOATSLĒDZNIEKSAUTO NEO SIAValmiera320 – 800 €
vakarTAKSOMETRA VADĪTĀJSBESTKAR SIATukumsno 1,93 €
vakarAPSARGSTIMBERLIT SIADaugavpilsno 2 €
vakarZĀLES ADMINISTRATORSTIMBERLIT SIADaugavpilsno 360 €
vakarTRAUKU MAZGĀTĀJSTIMBERLIT SIADaugavpilsno 160 €
vakarLENTZĀĢA OPERATORSBENTENA SIATukumsno 320 €
vakarPAMATDARBĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJS...VĀRKAVAS NOVADA...Vārkavas nov.no 707 €
vakarAPKOPĒJSERFOLG BDRDaugavpilsno 320 €
vakarKOMERCDARBĪBAS KONSULTANTSKorporatīvo finanšu...Rīgano 716 €
vakarMAZUMTIRDZNIECĪBAS VEIKALA PĀRDEVĒJSRĪTS A.I. SIAValmierano 360 €
vakarKOMERCDARBĪBAS SPECIĀLISTSBinaro SIARīgano 716 €
vakarFRIZIERISALBI GROUP SIAJēkabpilsno 320 €
vakarMANIKĪRSALBI GROUP SIAJēkabpilsno 320 €
vakarBANKAS INKASENTSCitadele banka ASJēkabpilsno 2,42 €
vakarFRIZIERISHĒLIOSS SIAJēkabpilsno 320 €
vakarMEŽSTRĀDNIEKSJurlen SIAViesīteno 320 €
vakarFARMACEITSRīgas Austrumu klīniskā...Rīgano 724 €
vakarTIRDZNIECĪBAS PĀRDEVĒJSRendii SIAJēkabpilsno 2 €
vakarNOLIKTAVAS DARBINIEKSSTOCKMANN SIARīgano 3,30 €
vakarRADIOLOGA ASISTENTSRīgas Austrumu klīniskā...Rīgano 532 €
vakarMETĀLMATERIĀLU METINĀTĀJSMIATEKS SIARēzekne1980 – 2420 €
vakarASISTENTS PERSONĀM AR INVALIDITĀTISaules sils AS (būvniecības...Rīga10 – 15 €
vakarKLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLISTSCTE SIARīgano 750 €
18. decembrīAPSARDZES DARBINIEKSApsargs RRēzekneno 360 €
18. decembrīELEKTROMONTIERISApsargs RRēzekneno 400 €
18. decembrīIEPIRKUMU SPECIĀLISTII-Work GroupRīgano 2000 €
18. decembrīTRAUKU MAZGĀTĀJSA/S LIDORīgano 2,40 €
18. decembrīSMAGO KRAVAS AUTOMOBIĻU AR PIEKABĒM UN...IG Konsultācijas SIA /...Rīga1330 – 2660 €