Visas vakances

Datums Nosaukums Uzņēmums VietaAlga, bruto, EurAlga, bruto, Ls
šodienPAŠVALDĪBAS IESTĀDES VADĪTĀJA VIETNIEKS...Daugavas muzejsSalaspils600 – 650 €421,68 – 456,82 Ls
šodienPAVĀRSA/S LIDORīgano 650 €no 456,82 Ls
šodienĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU SPECIĀLISTSA/S LIDORīgano 650 €no 456,82 Ls
šodienPAVĀRA PALĪGSA/S LIDORīgano 580 €no 407,63 Ls
šodienPAVĀRSA/S LIDORīgano 600 €no 421,68 Ls
šodienPAVĀRSA/S LIDORīgano 700 €no 491,96 Ls
šodienPAVĀRSA/S LIDORīgano 650 €no 456,82 Ls
šodienPAVĀRSA/S LIDORīgano 630 €no 442,77 Ls
šodienBĀRMENISA/S LIDORīgano 450 €no 316,26 Ls
šodienVIESMĪLISA/S LIDORīgano 2,56 €no 1,80 Ls
šodienVIESMĪLISA/S LIDORīgano 400 €no 281,12 Ls
šodienTRAUKU MAZGĀTĀJSA/S LIDORīgano 1,94 €no 1,36 Ls
šodienINSTRUKTORIA/S LIDORīgano 1,99 €no 1,40 Ls
šodienVIESMĪĻIA/S LIDORīgano 426,86 €no 300 Ls
šodienPAVĀRIA/S LIDORīgano 650 €no 456,82 Ls
šodienPAVĀRSA/S LIDORīgano 640,29 €no 450 Ls
šodienPAVĀRSA/S LIDORīga650 – 850 €456,82 – 597,38 Ls
šodienPAVĀRSA/S LIDORīgano 650 €no 456,82 Ls
šodienVIESMĪLISA/S LIDORīgano 426,86 €no 300 Ls
šodienPAVĀRSA/S LIDORīgano 800 €no 562,24 Ls
šodienVIESMĪLISA/S LIDORīgano 426,86 €no 300 Ls
šodienKONDITORSA/S LIDORīgano 700 €no 491,96 Ls
šodienELEKTROMONTIERISSIA"INTERUM"Daugavpils460 – 780 €323,29 – 548,19 Ls
šodienELEKTRIĶISFrontons SIA (ēku būvniecība)Rīga400 – 700 €281,12 – 491,96 Ls
šodienKOKVEDĒJA AUTOMOBIĻA VADĪTĀJSNORINDA SIANīcas pag.no 580 €no 407,63 Ls
šodienTRAKTORA VADĪTĀJSNORINDA SIANīcas pag.no 580 €no 407,63 Ls
šodienMAZUMTIRDZNIECĪBAS VEIKALA PĀRDEVĒJSDAUGAVPILS BOKSERU KLUBS SIADaugavpilsno 429 €no 301,50 Ls
šodienSPORTA PASĀKUMU ORGANIZATORSCESVAINES NOVADA DOME...Cesvaineno 220 €no 154,62 Ls
šodienTERITORIJAS PLĀNOTĀJSCESVAINES NOVADA DOME...Cesvaineno 320 €no 224,90 Ls
šodienINTERVĒTĀJSGfK Custom Research Baltic SIATalsino 2 €no 1,41 Ls
šodienSEZONAS STRĀDNIEKSDOBELES PILSĒTAS...Dobeleno 600 €no 421,68 Ls
vakarMUZEJPEDAGOGSDaugavas muzejsSalaspils600 – 650 €421,68 – 456,82 Ls
vakarVADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS...SIA "Evrolux International"Rīgano 350 €no 245,98 Ls
vakarMEHANIZĒTĀS SLAUKŠANAS OPERATORSSIA "Sēļi"Aizkalnes pag.no 711,44 €no 500 Ls
vakarVETERINĀRĀRSTA ASISTENTSSIA "Sēļi"Aizkalnes pag.no 711,44 €no 500 Ls
vakarIZGLĪTĪBAS METODIĶISSIA "Dialogs AB"Rīgano 284,57 €no 200 Ls
vakarMEHĀNIĶISPoliteksRīgano 450 €no 316,26 Ls
vakarADĪŠANAS OPERATORSPoliteksRīgano 325 €no 228,41 Ls
vakarTIRGVEDĪBAS UN TIRDZNIECĪBAS SPECIĀLISTSSIA "SPILVA"Babītes pag.no 320 €no 224,90 Ls
vakarŽURNĀLISTSLatvijas Biznesa KoledžaRīga426,86 – 996,01 €300 – 700 Ls
vakarKLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLISTSLatvijas Biznesa KoledžaRīga500 – 700 €351,40 – 491,96 Ls
vakarVIESNĪCAS ADMINISTRATORSSIA LSPKRīga355,72 – 426,86 €250 – 300 Ls
vakarVIESMĪLISAV TEHNIKA (ELKOR)Rīga455,32 – 611,83 €320 – 430 Ls
vakarVEIKALU PĀRDEVĒJIAV TEHNIKA (ELKOR)Rīga607,57 – 924,87 €427 – 650 Ls
vakarCEĻA BŪVES PALĪGSTRĀDNIEKSSTRABAG SIARīga750 – 1000 €527,10 – 702,80 Ls
vakarPĀRDEVĒJS KONSULTANTSAV TEHNIKA (ELKOR)Rīga640,29 – 853,72 €450 – 600 Ls
vakarBĀRMENISAV TEHNIKA (ELKOR)Rīga420 – 680 €295,18 – 477,91 Ls
vakarVELOSIPĒDU MEHĀNIĶISAV TEHNIKA (ELKOR)Rīga498,01 – 569,15 €350 – 400 Ls
vakarVEIKALU PĀRDEVĒJIIlgezeem SIARīgano 3 €no 2,11 Ls
vakarPĀRTIKAS PRODUKTU RAŽOŠANAS OPERATORSSIA "REATON, LTD"Rīga500 – 570 €351,40 – 400,60 Ls
vakarKOKA IZSTRĀDĀJUMU KRĀSOTĀJS LAKOTĀJSSIA "REATON, LTD"Rīgano 426,86 €no 300 Ls
vakarTRAUKU MAZGĀTĀJSSIA "REATON, LTD"Rīgano 425 €no 298,69 Ls
vakarTELEFONISTSTaxi Kurir Riga SIADaugavpilsno 355,72 €no 250 Ls
vakarAPKOPĒJSP.DussmannRīgano 320 €no 224,90 Ls
vakarAPSARGSSIA "Ziemeļkurzemes drošība"Talsino 1,93 €no 1,36 Ls
vakarGĀZES /PĀRSŪKNĒŠANAS OPERATORSSIA LUKoil Baltija RRīga320 – 340 €224,90 – 238,95 Ls
vakarGALVENAIS GRĀMATVEDISDzĪKS "Zolitūde"Rīgano 660 €no 463,85 Ls
vakarAMBULATORĀS MEDICĪNAS MĀSAVSIA "Traumatoloģijas un...Rīga425,40 – 533,54 €298,97 – 374,97 Ls
vakarMĀSAS PALĪGSVSIA "Traumatoloģijas un...Rīga389,95 – 424,95 €274,06 – 298,66 Ls
vakarSAIMNIECĪBAS VADĪTĀJSRīgas 273.pirmsskolas...Rīgano 519 €no 364,76 Ls