Visas vakances

Datums Nosaukums Uzņēmums VietaAlga, bruto, Eur
vakarPAVĀRIAV TEHNIKA (ELKOR)Rīgano 770 €
vakarKURJERSSIA EIROPICARīgano 500 €
vakarKONDITORSSIA EIROPICARīgano 500 €
vakarPAVĀRSSIA EIROPICARīgano 500 €
vakarTRAUKU MAZGĀTĀJSSIA EIROPICARīgano 360 €
vakarPAVĀRSSIA EIROPICARīgano 500 €
vakarPAVĀRA PALĪGSSIA EIROPICARīgano 450 €
vakarVIESMĪLISSIA EIROPICARīgano 2,17 €
vakarKRĀŠŅU PODNIEKSSIA "Rīgas namu pārvaldnieks"Rīgano 654,52 €
vakarSMAGO KRAVAS AUTOMOBIĻU AR PIEKABĒM UN...IG Konsultācijas SIA /...Rīga1330 – 2660 €
vakarATSLĒDZNIEKSSIA VPVCēsis900 – 1100 €
vakarSANITĀRTEHNIĶISIA "Rīgas namu pārvaldnieks"Rīgano 360 €
vakarBRUĢĒTĀJSCBF SIA "BINDERS"Rīga500 – 700 €
vakarCEĻA BŪVES PALĪGSTRĀDNIEKSCBF SIA "BINDERS"Rīgano 2,50 €
vakarKLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLISTSCesvaines novada domeCesvaineno 500 €
vakarBŪVSTRĀDNIEKSSIA "Rīgas namu pārvaldnieks"Rīgano 580 €
vakarBĀRMENISA/S LIDORīgano 2,80 €
vakarVECĀKAIS KONSULTANTSSIA "Baltcom TV"Rīga569,15 – 1849,73 €
vakarPĀRDEVĒJS KONSULTANTSSIA "Baltcom TV"Rīga711,44 – 1280,58 €
vakarAUDIOLOGOPĒDSJŪRMALAS PILSĒTAS...Jūrmalano 350 €
vakarMEHĀNIKAS KONSTRUKTORSSIA T.I.G.E.R.Salaspilsno 700 €
vakarJUMIĶISSIA "Rīgas namu pārvaldnieks"Rīgano 580 €
vakarATSLĒDZNIEKSSIA T.I.G.E.R.Salaspilsno 700 €
vakarVIRPOTĀJSSIA T.I.G.E.R.Salaspilsno 600 €
vakarPALĪGSTRĀDNIEKSSIA "Rīgas namu pārvaldnieks"Rīgano 360 €
vakarBĀRMENISSIA EIROPICARīgano 400 €
vakarCEPĒJSSIA EIROPICARīgano 450 €
vakarRAŽOŠANAS TEHNIĶISEastMetal, SIADaugavpilsno 600 €
vakarZĀLES ADMINISTRATORSSIA EIROPICARīgano 450 €
vakarPAVĀRSSIA EIROPICARīgano 550 €
vakarTRAUKU MAZGĀTĀJSSIA EIROPICARīgano 400 €
vakarPAVĀRA PALĪGSSIA EIROPICARīgano 400 €
vakarVIESMĪLISSIA EIROPICAJelgavano 2,17 €
vakarPAVĀRSSIA EIROPICAJelgavano 500 €
vakarTEHNIKAS RASĒTĀJSEastMetal, SIADaugavpilsno 700 €
vakarKVALITĀTES INŽENIERISEastMetal, SIADaugavpilsno 700 €
vakarSĒTNIEKI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKISIA "Rīgas namu pārvaldnieks"Rīgano 400 €
vakarMETĀLMATERIĀLU METINĀTĀJSEastMetal, SIADaugavpilsno 700 €
vakarVIESNĪCAS ISTABENISSIA Renta BalticLiepājano 2,20 €
vakarNOLIKTAVAS DARBINIEKSA/S LIDORīgano 700 €
vakarVIESMĪLISA/S LIDORīgano 2,40 €
vakarKOKA IZSTRĀDĀJUMU KRĀSOTĀJS LAKOTĀJSSIA TROLL SmilteneSiguldano 600 €
vakarVEIKALA KASIERISAV TEHNIKA (ELKOR)Rīgano 600 €
vakarLENTZĀĢA OPERATORSSIA TROLL SmilteneSmilteneno 550 €
vakarPALĪGSTRĀDNIEKSSIA TROLL SmilteneSiguldano 550 €
vakarKLIENTU KONSULTANTSMP LatvijaRīgano 600 €
vakarKONSULTANTSMP LatvijaRīgano 600 €
vakarTELEFONA INFORMĀCIJAS DIENESTA KONSULTANTSMP LatvijaRīgano 500 €
vakarVELOSIPĒDU MEHĀNIĶISAV TEHNIKA (ELKOR)Rīgano 600 €
vakarPAVĀRSAV TEHNIKA (ELKOR)Rīga770 – 850 €
vakarVIESMĪĻIAV TEHNIKA (ELKOR)Rīgano 630 €
vakarKASIERISAV TEHNIKA (ELKOR)Rīgano 530 €
vakarPĀRDEVĒJS KONSULTANTSAV TEHNIKA (ELKOR)Rīgano 700 €
vakarAPSARGSAV TEHNIKA (ELKOR)Rīgano 2,56 €
vakarPĀRDEVĒJS KONSULTANTSAV TEHNIKA (ELKOR)Rīgano 600 €
vakarPĀRDEVĒJS KONSULTANTSAV TEHNIKA (ELKOR)Rīgano 600 €
vakarPĀRDEVĒJS KONSULTANTSAV TEHNIKA (ELKOR)Rīgano 600 €
vakarPĀRDEVĒJS KONSULTANTSAV TEHNIKA (ELKOR)Rīgano 600 €
vakarPĀRDEVĒJS KONSULTANTSAV TEHNIKA (ELKOR)Rīgano 600 €
vakarPĀRDEVĒJS KONSULTANTSAV TEHNIKA (ELKOR)Rīgano 600 €